Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Responsabil: Prof.dr.ing. Victor CRISTEA [CV] - Director general

Consiliul de coordonare

  1. Conf.dr.ing. Lorena DEDIU [CV] - Director științific
  2. Prof.dr.ing. Petru ALEXE [CV]
  3. Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU [CV]
  4. Prof.dr.ec. Nicoleta BĂRBUŢĂ-MIŞU [CV]

Membrii titulari și asociați ai centrului MoRAS (42) sunt cadre didactice, cercetători și personal auxiliar.