Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Coordonator (Director/Responsabil): Prof.dr.ing. Victor CRISTEA [CV] - Director general

Consiliul de conducere/știintific

  • Prof.dr.ing. Lorena Dediu
  • Conf.dr.ing. Grecu Iulia
  • Conf.dr.ing. Docan Angelica
  • S.L. Petrea Stefan