Portalul Unităților de Cercetare

din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Unitățile de cercetare (UC) (institut, centre de cercetare, laboratorare) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și creație universitară, în domenii fundamentale organizate la nivel național, cu misiunea de a dezvolta cercetare fundamentală și aplicativă, în acord cu Strategia Cercetării - Dezvoltării - Inovării (CDI) 2016 - 2020 a universității, cu aliniere permanentă la strategiile CDI de la nivel național și internațional.

Cele 34 de UC acreditate la nivel instituțional dețin infrastructură și resurse umane performante, corelate cu specificul activităților desfășurate arondate domeniilor de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020, identificate pe baza potenţialului lor ştiinţific şi comercial, în acord cu strategia de dezvoltare a universității pe termen mediu și lung.

În funcție de misiune, strategie şi rezultate, precum și de implicarea în promovarea activității CDI din UDJG la nivel regional, național și internațional, UC sunt ierarhizate după cum urmează:

Ambele categorii pot adera la structuri de cercetare de excelență, alături de alte unități similare, pentru a se angrena în cercetări multi-, inter- și trans-disciplinare, păstrându-și structura și autonomia academică.

Vizibilitatea UC reprezentative în UDJG este asigurară și prin Platforma Engage in the Romanian Research Infrastructures System (ERRIS) https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-DUNAREA-DE-JOS