Portalul Unităților de Cercetare

din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Unitățile de cercetare (UC) (institut, centre de cercetare, laboratorare) din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și creație universitară, în domenii fundamentale organizate la nivel național, cu misiunea de a dezvolta cercetare fundamentală și aplicativă, în acord cu Strategia Cercetării, Dezvoltării, Inovării și Transferului Tehnologic 2021 - 2024 a universității, cu aliniere permanentă la strategiile CDI de la nivel național și internațional.

Cele 34 de UC acreditate la nivel instituțional dețin infrastructură și resurse umane performante, corelate cu specificul activităților desfășurate arondate domeniilor de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2021-2024, identificate pe baza potenţialului lor ştiinţific şi comercial, în acord cu strategia de dezvoltare a universității pe termen mediu și lung.

În funcție de misiune, strategie şi rezultate, precum și de implicarea în promovarea activității CDI din UDJG la nivel regional, național și internațional, unitățile de cercetare sunt acreditate la nivel instituțional pe domenii fundamentale, după cum urmează:

  • Științe inginerești
  • Matematică și științe ale naturii
  • Științe sociale
  • Științe umaniste și arte
  • Știința sportului și educației fizice
  • Științe biomedicale

Vizibilitatea UC reprezentative în UDJG este asigurară și prin Platforma Engage in the European Research and Technology Infrastructures System (ERRTIS) https://eertis.eu/erio-2300-000a-4294