DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI Centrul Integrat de Cercetare, Expertiză si Transfer Tehnologic în Industria Alimentară (BioAliment-TehnIA) Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS) Centrul European de Excelență pe Probleme de Mediu (ECEE) Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP) Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI) Centrul de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN) Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC) Centrul de Cercetare Mecanica și Tribologia Stratului Superficial (MTSS) Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Masini si Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică (METIME) Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM) Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV) Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu ”Lunca” (CCCAM Lunca) Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice (MECMET) Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informației și Comunicații (CCETIC) Sisteme Automate de Conducere a Proceselor (SCAP) Sisteme Inteligente și Tehnologia Informației (SITI) Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Compozite cu Matrice Termorigide (CCDCOMT) DOMENIUL MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚE ALE NATURII Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE) Laborator de Modelare și Simulare (SMlab) DOMENIUL ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE Centrul de cercetări Teoria și Practica Discursului (CCTPD) Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene (CISCLE) Centrul de Cercetare de Interfață a Textului Original și Tradus. Dimensiuni Cognitive și Comunicaționale ale Mesajului (LITCIT) Comunicare Interculturală și Literatura (CIL) Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene (CSISCEE) Centrul Interdisciplinar pentru Studii Artistice (CISA) Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară „Sf. Trei Ierarhi” (CCTOI) Centrul de Cercetare „Limba Noastră” (CCLN) DOMENIUL ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI SOCIALE Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP) Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC) Centrul de Cercetare/Documentare Europeană și Analiză pentru Marketing în Industrie și Agricultură (CDEAMIA) Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educație (CCIEd) DOMENIUL ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE Centrul de Cercetări pentru Performanță Umană (CCPPU) DOMENIUL ŞTIINŢE BIOMEDICALE Centrul Integrat Multidisciplinar pentru Cercetare de Interfață Dermatologică (CIMCID) CENTRUL DE CERCETARE REXDAN