Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Centrul de cercetare științifică „Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură – MoRAS” din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, creată în vederea concentrării experienței profesionale și a eforturilor comunității științifice din universitate, pentru desfășurarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul acvaculturii.

Centrul MoRAS s-a înființat ca urmare a implementării proiectului POSCCE 622/11.03.2014  conf. HS. 136 din 24 iulie 2015 (ROF aprobat prin HS Hotărâre de Senat nr. 54/27 aprilie 2017).

Descarcă broșura