Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Centrul MORAS oferă o gamă diversificată servicii de consultanță, expertiză și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic (http://ugal.ro/files/cercetare/2017/0_Catalog_MoRAS.pdf), după cum urmează:

1. Servicii de laborator:

  • Analize calitate apă;
  • Analize biochimice (carne, furaj);
  • Analize microbiologice (apă și pești);
  • Evaluarea stării de sănătate a peștilor prin analiza profilului metabolic sanguin (hemoleucogramă,  teste biochimice, evaluare stres oxidativ);
  • Controlul stării fiziologice de sănătate a peștilor (analize parazitologice);

2. Servicii de formare / perfecționare profesională în domeniul acvaculturii;

3. Servicii de consultanță în domeniul acvaculturii;

4. Servicii de cercetare, dezvoltare și inovare;

5. Servicii de întocmire studii/documentații în domeniul acvaculturii;

6. Servicii de cercetare și de dezvoltare experimentală în domeniul acvaculturii.