Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Ca entitate de excelență, Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură, reprezintă o structură de cercetare multidisciplinară, unică în România, competitivă în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul acvaculturii, atât național, cât și în spațiul științific european. Principala componentă a acestei entități este reprezentată de Sistemul Recirculant pilot de Acvacultură (RAS). Prin design, functionalitate, grad de echipare și automatizare a proceselor RAS este un sistem recirculant performant, ce înglobează cele mai avansate soluții tehnice existente la momentul actual pe plan internațional. Infrastructura menționată se constituie într-un RAS model care poate fi adaptat pentru diferite tehnologii, capacități de producție și condiții de operare în scopul implementării și uzitării lui la scară industrială. De asemenea, sistemul recirculant pilot realizat este conceput în sistem modular, astfel încât, să răspundă tuturor exigentelor cercetării și explorării științifice. Pentru a satisface cerințele beneficiarilor cărora le sunt adresate aceste sisteme precum și pentru a putea răspunde cu competitivitate, în timp real, progresului științific și tehnic, într-un context de globalizare tehnologică, sunt întreprinse o serie de cercetări avansate, exploratorii, transdiciplinare care se regăsesc în următoarele direcții de cercetare:

  1. Perfecționarea designului și managementului operațional al sistemelor recirculante de acvacultură în vederea implementării lor în sectorul de producție;
  2. Optimizarea tehnologiilor de creștere în condiții de înaltă intensivitate specifice sistemelor recirculante de acvacultură;
  3. Asigurarea bunăstării biomasei de cultură;
  4. Asigurarea biosecurității sistemelor recirculante;
  5. Diminuarea impactului de mediu al acvaculturii;
  6. Valorificarea superioară, evaluarea nutrițională și controlul calității produsului de cultură obținut în sistemele recirculante;
  7. Modelarea proceselor din acvacultura superintensivă.