Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură (MORAS)

Infrastructura Centrului MoRAS este constituită din Stația pilot Sistem recirculant pentru acvacultură, la nivelul căreia se desfășoară cercetări aplicative, aceasta fiind deservită de 14 laboratoare dotate cu echipamente de înaltă perfomanță pentru cercetare exploratorie, de vârf, achiziționate prin proiectul POSCCE nr. 622/2014 „Centrul Român pentru Modelarea Sistemelor Recirculante de Acvacultură”, după cum urmează:

 • Staţie extrudare;
 • Cromatografie şi microscopie;
 • Culturi celule;
 • Histologie;
 • Nutriţie;
 • Controlul calităţii apei;
 • Modelare numerică în acvacultură şi biologie moleculară;
 • Modelare bioeconomică în acvacultură;
 • Fiziologie;
 • Rezistenţa materialelor;
 • Încercări mecanice şi tribologice;
 • Cercetări materiale polimerice;
 • Gastronomie;
 • Cercetăre fundamentală (masterat).