Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Masini si Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică (METIME)

Centrul de cercetare METIME este o structură de cercetare creată în cadrul Departamentului de Sisteme Termice și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Inginerie. A fost acreditat de CNCSIS în anul 2003 (Certificat nr 176/CC-C).

Activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare ale centrului sunt orientate pe direcțiile Energie, Mediu și schimbări climatice.

Descarcă broșura