Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Masini si Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică (METIME)

Frigotehnie, criogenie și climatizare:

 • Noi criterii de performanţă a sistemelor cu absorbţie şi elaborarea unei metodologii de analiza comparativa a instalaţiilor frigorifice, a pompelor şi a transformatoarelor de căldură.
 • Elaborarea de programe de studiu şi optimizare a proceselor din sistemele cu absorbţie.
 • Inventarierea şi valorificarea resurselor energetice reziduale şi a energiilor geotermale şi solară cu ajutorul sistemelor cu absorbţie.
 • Introducerea şi studiul unor noi criterii de performanţă şi elaborarea unor metodologii de analiză a instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului.
 • Reducerea consumurilor energetice prin recuperare, regenerare, efect dublu sau multiplu, cuplarea instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, acumularea de frig şi căldură etc.
 • Optimizarea proceselor şi echipamentelor din instalaţiile frigorifice şi criogenice cu agenţi ecologici şi studii privind impactul asupra mediului ambiant.
 • Termo-economia instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionarea aerului.
 • Elaborarea de programe pentru proiectarea şi optimizarea aparatelor şi a maşinilor din componenţa sistemelor frigorifice şi criogenice.
 • Studii asupra regimurilor nestaţionare întâlnite la răcirea corpurilor, refrigerarea şi congelarea produselor alimentare.
 • Proiectarea şi elaborarea tehnologiilor de montaj, probe şi încercarea instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului.
 • Cercetarea experimentală a regimurilor dinamice ale sistemelor frigorifice şi criogenice.

Termoenergetică, ingineria mediului și modelare numerică:

 • Modelarea numerică a proceselor de transfer de masa și de căldură.
 • Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru înclălzire și producere de electricitate.
 • Modelarea numerică a descompunerii termochimice a biomasei.
 • Modelarea numerică a arderii combustibililor.
 • Determinarea proprietăților termochimice ale combustibililor.
 • Valorificarea energetică a deșeurilor municipale solide (incinerare, piroliză, gazificare și digestie anaerobă.
 • Analiza energetică, economică și de mediu a sistemelor energetice.
 • Reducerea emisiilor poluante ale sistemelor termoenergetice.

Motoare cu ardere internă, sisteme de propulsive și autovehicule rutiere:

 • Optimizarea proceselor, proiectarea, repararea, montarea, probarea şi întreţinerea motoarelor cu ardere internă.
 • Diagnoza stării tehnice şi reglarea automată a motoarelor cu ardere internă cu piston.
 • Diagnosticarea dinamică a autovehiculelor rutiere.
 • Termo-economia instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă.
 • Combaterea poluării produse de motoarele cu ardere internă şi de autovehiculele rutiere.
 • Instalaţii de propulsie navale: cercetări teoretice şi experimentale combatere zgomotelor şi vibraţiilor etc.