Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Masini si Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică (METIME)

Centrul METIME are ca scop desfășurarea activității de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domenii de excelenţă ale Universităţii. În strategia de dezvoltare, centrul METIME vizează în principal domenii precum termodinamică aplicată, modelarea și simularea numerică a proceselor termogazodinamice, frigotehnie, criogenie, condiţionarea aerului, motoare cu ardere internă, autovehicule rutiere, sisteme termoenergetice, controlul poluării apei și aerului, energii regenerabile. Activitățile de cercetare derulate au ca obiective cercetarea, proiectarea și dezvoltarea de sisteme energetice eficiente, economice și prietenoase cu mediul.