Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Masini si Echipamente Termice și Ingineria Mediului în Energetică (METIME)

Frigotehnie, criogenie și climatizare:

 • Realizarea de expertize şi cercetare aplicativă din sfera industrială.
 • Audit energetic al clădirilor și instalațiilor aferente.
 • Utilizarea agenţilor frigorifici ecologici: elaborarea programelor de calcul a instalaţiilor frigorifice, a pompelor de căldură şi a cuplajelor dintre aceste sisteme.
 • Pregătirea personalului din domeniul frigotehniei, criogeniei şi condiționării aerului.
 • Impactul instalaţiilor frigorifice şi criogenice asupra mediului înconjurător.
 • Reglarea automată a sistemelor frigorifice şi criogenice.

Termoenergetică, ingineria mediului și modelare numerică:

 • Măsurători termotehnice pe instalații de ardere, încălzire şi generare de electricitate.
 • Determinarea caracteristicilor termoenergetice ale combustibililor.
 • Evaluarea impactului instalațiilor termoenergetice asupra mediului.
 • Pregătirea personalului din domeniul sistemelor şi echipamentelor termoenergetice şi protecția mediului.
 • Expertiză tehnică în domeniul tratării termice a deșeurilor municipale (incinerare, gazeificare, piroliza).
 • Audit energetic în industrie.

Motoare cu ardere internă, sisteme de propulsive și autovehicule rutiere:

 • Optimizarea proceselor, proiectarea, repararea, montarea, probarea şi întreţinerea motoarelor cu ardere internă;
 • Diagnoza stării tehnice şi reglarea automată a motoarelor cu ardere internă cu piston;
 • Diagnosticarea dinamică a autovehiculelor rutiere;
 • Combaterea poluării produse de motoarele cu ardere internă şi de autovehiculele rutiere;
 • Pregătirea personalului din motoarelor cu ardere interna, instalații de propulsie navale şi autovehicule rutiere;
 • Instalaţii de propulsie navale: cercetări teoretice şi experimentale combatere zgomotelor şi vibraţiilor etc.