Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP)

Conștientizând importanța studiilor internaționale s-a conturat ideea de a crea un institut de cercetare de sine stătător, având in vedere importanta componentă transfrontalieră regională, vecinătatea cu Republica Moldova și Ucraina, respectiv calitatea României de Stat care asigură frontiera externă a UE. Astfel, s-a conturat ideea unei structuri de cercetare pluridisciplinare cu domenii conexe de interes, în speță științele penale, studiile internaționale și drepturile omului, cu o componentă obligatorie în actualul context, respectiv: protecția și drepturile refugiaților, vizând în principal caracterul de transdisciplinaritate al unei cooperări academice de înalt nivel cu scopul de a dezvolta o cercetare avansată relevantă în domeniul studiilor internaționale și al cooperării penale, respectiv al impactului fenomenelor criminogene la confluența UE – Noi State Independente – Imigranți/Refugiați din State din Orientul Mijlociu.

În corespondența activității CDI ale centrului cu domeniile de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020 /domenii de prioritate publică pentru actualul ciclu strategic, se are în vedere dezvoltarea de metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane.

Descarcă broșura