Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP)

I.T.S.I.J.P, este o entitate fără personalitate juridică, organizată în cadrul universităţii, constituită în vederea concentrării experienţei profesionale și de cercetare, ca şi a desfăşurării unor activităţi în domeniul studiilor internaţionale şi în domeniul justiţiei penale, respectiv al ştiinţelor penale şi criminalisticii. I.T.S.I.J.P are competenţe în vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere în domeniile amintite.

Diferențele și disparitățile socio-economice în regiunile de frontieră creează o serie de provocări comune, care constituie prioritățile și obiectivele-cheie ale cooperării transfrontaliere la nivelul Uniunii Europene. Unul din cele mai importante obiective se referă la garantarea de frontiere sigure și eficiente, prin îmbunătățirea operațiunilor și a procedurilor pentru gestionarea acestora, consolidarea securității lanțului logistic internațional sau chiar prin îmbunătățirea infrastructurilor și echipamentelor de la granițe.