Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP)

  • Cooperare internațională în materie penală.
  • Drept penal european.
  • Investigații și cercetări criminalistice.
  • Toxicologie și medicină legală.
  • Drept internațional, diplomație și organizații internaționale.
  • Securitate și relații internaționale.
  • Cooperare transfrontalieră și dezvoltare regională.
  • Combaterea criminalității informatice.