Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală (ITSIJP)

Infrastructura institului I.T.S.I.J.P este prezentată pe platforma ERRTIS; https://eertis.eu/errf-2300-000e-2499 și include echipamente și programe de calcul specific activităților desfășurate, dintre care se pot enumera:

1.

Dispozitiv de vaporizare - Prelevare urme papilare de pe suprafețe cu rugozitate mare

[Fișa tehnică]

2.

Trusa pentru stabilirea traiectoriei glontului - Determinarea pozitiei victimei si a tragatorului.

[Fișa tehnică]

3.

Trusa criminalistica - Initierea si cercetarea la fata locului

[Fișa tehnică]

4.

Scanner 3D - Obtinerea tridimensionala a unor corupri cu dimensiune reduse si medii (craniu uman)

[Fișa tehnică]

5.

Software Noldus The Observer XT  (versiunea 12) - Program de colectare-înregistrare, analiză şi prezentare a datelor culese prin observarea comportamentului uman  

6.

Software Face Reader (versiunea 6) - Program de analiză a expresiilor faciale