Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

Unitatea de cercetare INPOLDE - Laboratoare din rețeaua interdisciplinară internațională RO-UA-MD creată în cadrul proiectului european MIS ETC 1676 a fost creată în 2014 în cadrul proiectului european MIS ETC 1676, finanțat din fonduri ENPI prin Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova “Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion” (http://www.inpolde.ugal.ro/), implementat în perioada 19.12.2013-31.12.2015, beneficiar Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galați (UDJG), funcționând în cadrul Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu, Facultatea de Științe și Mediu. Conform HS nr. 46 din 16.02.2018 a fost propusă pentru acreditare instituțională și ca unitate de cercetare de excelență.

Infrastructura laboratoarelor INPOLDE este conectată cu echipamentele de cercetare achiziționate de instituțiile partenere în proiectul MIS ETC 1676 din Republica Moldova și Ucraina (Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova; Institute of Geology and Seismology, Academy of Sciences of Moldova; Scientific Research Institution “Ukrainian Scientific Centre of Ecology of the Sea” (SRI UkrSCES)), fiind utilizate pentru cercetări comune interdisciplinare în domeniul protecției mediului și ecotehnologii. Website-ul UC INPOLDE este: http://erris.gov.ro/INPOLDE--Infrastructure (INPOLDE - Infrastructure for Environmental Interdisciplinary Research in Lower Danube Euroregion).

Corespondența activității CDI ale INPOLDE cu domeniile de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020:

  1. Energie, Mediu și Schimbări Climatice
  2. Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate

Descarcă broșura