Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

În infrasctructura centrului sunt organizate următoarele laboratoare:

  1. Laboratorul de spectroscopie atomică;
  2. Laboratorul de fizică nucleară experimentală și dozimetria radiațiilor;
  3. Laboratorul de spectroscopie moleculară, analize multiparametrice și prelucrare a datelor experimentale.