Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

Descrierea infrastructurii se găsește pe website-ul: https://eertis.eu/errf-2300-000d-0784

Echipamente relevante și aplicații:

Echipament de spectrofotometrie de absorbție atomică (AAS) ContrAA 700 - Analytic Jena, Germania, cu sursă continuă de înaltă rezoluție (HRCS-AAS), cu sistem de digestie cu microunde a probelor (MWS-2, Berghof) și accesorii, tehnici în flacără, cuptor de grafit  și analiză hidruri.

Analiza elementelor chimice și a metalelor grele la nivel de urmă (64 elemente) în probe de mediu (apă, sol, sediment, moluște, pești, plancton, alge acvatice, etc.) și industriale.

[Fișa tehnică]

Spectrofotometru în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR), Tensor  Brucker 27, Germania, cu modul ATR și accesorii.

Analiza compușilor organici în probe de mediu, farmaceutice, biologice și industriale prin metoda FTIR și FTIR-ATR; Analize de spectrofotometrie moleculară.

[Fișa tehnică]

Spectrofotometru UV-VIZ pentru analiza apei SPECORD 200 PLUSAnalytic Jena, Germania.

Analiza probelor de apă prin spectrofotometrie în domeniul UV-VIZ cu dublu fascicul; analize de spectrofotometrie moleculară.

[Fișa tehnică]

Monitor de Radon/Thoron, Thoron Scout SARADGermania.

Măsurarea concentrației radonului și toronului și a descendenților acestora în aerul de interior.

[Fișa tehnică]