Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

  • Cercetare interdisciplinară de mediu în investigații complexe ale ecosistemelor acvatice și terestre și ale interacțiilor dintre componentele acestora;
  • Analiza metalelor grele, a urmelor de elemente și a poluanților organici persistenți la nivel de urmă în probe de diferite matrici (apă, sol, sedimente, moluște, pești, plancton, alge acvatice, vegetație etc);
  • Dezvoltarea de tehnici analitice multiparametrice, de spectroscopie atomică, moleculară și nucleară, fotocolorimetrie și microscopie pentru analiza probelor multi-component;
  • Tehnici de analiză a unor materiale noi utilizate în protecția mediului și ecotehnologii;
  • Tehnici nucleare de analiză a izotopilor radioactivi naturali și artificiali;
  • Dozimetria radiațiilor nucleare și evaluarea riscului asupra populației;