Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

Centrul INDPOLE oferă o gamă diversificată servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic (http://ugal.ro/files/cercetare/2017/0_Catalog_INPOLDE.pdf) pentru mediul socio-economic, în domeniile:

  • Evaluarea concentrației activității radonului și toronului în aerul de interior și a expunerii rezidențiale;
  • Evaluarea dozelor de radiații gama ambientale;
  • Evaluarea parametrilor fizico-chimici ai apelor de adâncime;
  • Determinarea concentrațiilor elementelor chimice toxice în probe biologice, alimentare și de mediu;
  • Servicii de consultanță în domeniul mediului;
  • Evaluare externă a proiectelor din domeniul mediului;
  • Instruire în domeniul mediului – metode de investigaţie utilizate în monitorizarea mediului;