Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

Responsabil: Prof.dr.habil. Antoaneta ENE [CV]

Responsabil științific: Prof.dr.habil. Elena ZUBCOV [CV]

Structura resursei umane:

  • Număr membri titulari: 5;
  • Număr membri asociați: 12;
  • Conducători de doctorat: 5;
  • Număr de tineri cercetători (postoctoranzi, doctoranzi, masteranzi etc): 10