Laboratoare din Rețeaua Interdisciplinară Internațională RO-UA-MD creată în cadrul Proiectului European MIS ETC 1676 (INPOLDE)

INPOLDE are ca scop desfășurarea activității performante de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniile de excelenţă ale Universităţii.