Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Centrul de cercetare instituționalizat Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC) s-a înființat în anul 2013, în urma restructurării centrelor acreditate de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS): „Sisteme de Conducere Automată Avansată a Proceselor"- prin certificatul nr.35/CC-C-2001 și „Sisteme Electromecanice Informatizate în domeniul Naval” (SEIDN) prin certificatul 142/CC-C-2002.  

SICECAPC dezvoltă activităţi de cercetare interdisciplinară în următoarele domenii de specializare inteligentă (SNCDI 2014-2020), după cum urmează:

  • Energie, mediu şi schimbări climatice;
  • Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate;
  • Materiale, procese şi produse inovative (servicii/microproducție).

Descarcă broșura