Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Viziunea centrului SICECAPC este centrată pe generarea de cunoștințe prin cercetare științifică, transferul cunoștințelor prin educație și formare profesională, diseminarea și valorificarea cunoștințelor prin inovare tehnologică, în domeniile Inginerie electrică și Ingineria sistemelor. Aceste elemente se vor concretiza prin implicarea activă în demersurile ştiinţifice la nivel regional, naţional şi internaţional, cu rezultate care să confere centrului, dar şi Universității „Dunărea de Jos” din Galați, vizibilitate şi recunoaştere internaţională, în domeniile de interes ale Centrului SICECAPC

SICECAPC îşi propune să abordeze cu prioritate temele de cercetare de interes major, la nivel naţional şi internaţional în domeniul Ingineriei sistemelor şi al Ingineriei electrice, să organizeze manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, mese rotunde etc.), să publice rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la formarea de specialişti prin organizarea sau sprijinirea interdisciplinară a unor forme de studii postuniversitare (cursuri de formare, de specializare, masterat, doctorat etc.). Internaționalizarea este o prioritate pentru SICECAPC.

Misiunea Centrului SICECAPC este realizarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, inovare, precum şi executarea de activităţi conexe cercetării-dezvoltării, furnizarea de consultanţă, servicii, diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicaţii ori evenimente ştiinţifice şi executarea de activităţi de inovare şi dezvoltare experimentală, în domeniul Ingineriei electrice și al Ingineriei sistemelor, urmărind ca, prin activitatea sa, să contribuie la dezvoltarea cunoaşterii, formarea studenților și a cercetătorilor, dezvoltarea locală, regională și națională prin îmbogăţirea progreselor ştiinţifice în domeniul asumat, prin intermediul cercetării ştiinţifice. Misiunea se încadrează în Strategia de cercetare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în acord cu Carta UDJG.