Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Centrul SICECAPC oferă servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic (http://ugal.ro/files/cercetare/2017/0_Catalog_SICECAPC1.pdf), după cum urmează:

 • Întocmire programe de îmbunătățire a eficienței energetice pentru localități cu peste 5000 locuitori (conform prevederilor Legii nr. 121/2014 modificată prin Legea nr. 160/2016 privind eficiența energetică);
 • Studii privind alegerea și implementarea sistemelor de acţionare electrică cu performanțe energetice ridicate;
 • Studii privind alegerea și dimensionarea sistemelor regenerative de acţionare electrică;
 • Proiectarea, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor cu logică programabilă (PLC) pentru comanda acţionărilor electrice;
 • Acţionări electrice şi convertoare statice inteligente;
 • Studii privind modernizarea instalațiilor industriale în vederea reducerii consumului de energie electrică;
 • Studii privind optimizarea consumului de energie în companii/întreprinderi;
 • Proiectarea și realizarea sistemelor de acționare electrică optimale;
 • Studii privind calitatea energiei electrice în rețelele electrice de joasa tensiune, rezolvarea problemelor legate de calitatea energiei electrice;
 • Proiectarea și realizarea filtrelor active de putere de tip paralel pentru creşterea calităţii energiei electrice și compensarea puterii reactive;
 • Proiectarea și realizarea convertoarelor statice de putere, pentru creşterea calităţii energiei electrice;
 • Studii privind sursele de energie electrică pe bază de energii regenerabile. Integrarea și funcționarea surselor de energie electrică, pe bază de energii regenerabile în echipamente industriale, în rețele electrice;
 • Proiectarea și realizarea convertoarelor statice de putere, pentru integrarea și funcționarea surselor de energie electrică pe bază de energii regenerabile în rețele electrice;
 • Defectoscopia și mentenanța predictivă și preventivă a mașinilor electrice de curent alternativ;
 • Sisteme integrate de conversie a energiei și conducere avansată a proceselor complexe.