Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Responsabil: Prof.dr.habil.ing Marian GĂICEANU [CV]

Responsabil științific: Conf.dr.ing. Gelu GURGUIATU [CV]

Resursa umană a centrului este formată din 25 de membri titulari (cadre didactice și cercetători; 4 conducători de doctorat) și 7 membri asociați (postoctoranzi, doctoranzi, masteranzi etc).