Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Infrastructura centrului este prezentată pe platforma ERRTIS, https://eertis.eu/errf-2300-000z-2522.

Echipamente relevante:

1.

Platformă de cogenerare

[Fișa tehnică]

2.

Platformă de conducere linii de fabricație și roboți

[Fișa tehnică]

3.

Platformă de calitatea energiei și eficiență energetică

[Fișa tehnică]

4.

Platformă de sisteme regenerative de acționare electrică

[Fișa tehnică]

5.

Platformă de optimizare energetică

[Fișa tehnică]

6.

Platformă de sisteme automate  

7.

Platformă de sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile  

8.

Platformă de măsurări electrice