Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe (SICECAPC)

Activitățiile CDI ale centrului SICECAPC se desfășoară în domeniile:

  • Energie, Tehnologia informației și comunicații, spaţiu şi securitate (domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare);
  • Energie, mediu și schimbări climatice (domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare);
  • Materiale, procese şi produse inovative (servicii / microproducție).

Centrul SICECAPC dezvoltă direcții principale de cercetare, dezvoltare si inovare:

  • Sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile (microcogenerare, microtrigenerare, fotovoltaică, eoliană);
  • Calitatea energiei și eficiența energetică a rețelelor centralizate și descentralizate;
  • Sisteme regenerative de acționări electrice;
  • Conducerea automată a sistemelor de producere/consum a energiei electrice (conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, optimizarea conversiei electromecanice la receptoarele clasice);
  • Conducerea liniilor de fabricație flexibilă și a roboților integrați.