Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Centrul de Excelenţă Cercetare şi Dezvoltare în Modelare şi Simulare Numerică CE-CDMSN din cadrul Facultăţii de Mecanică, a fost înfiinţat prin Hotărarea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 26025/29.09.2011.

Înfiinţarea Centrului de Excelenţă s-a realizat în cadrul proiectului “Software Endowment Offset Project” derulat de Lockheed Martin Overseas Corporation şi Siemens Industry Software prin intermediul Autorităţii Române de OFFSET.

Creșterea ponderii activităților de cercetare în domeniul prelucrării polimerilor a impus schimbarea denumirii în Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor CE-PP, înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 155/22.10.2015.

Principalele activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică/experimentală desfățurate în cadrul centrului CE-PP se încadrează în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, ramura de știință Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management.

Descarcă broșura