Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Viziunea centrului CE-PP este în concordanţă cu necesitatea mediului economic local, a pieţei de muncă locale, respectiv cu politica strategică a României de creştere economică pe termen scurt şi mediu, cu eforturile de aliniere treptată la cerinţele şi obiectivele politicii Uniunii Europene, impuse de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţămant şi cercetare-dezvoltare-inovare, precum si adaptarea lor la sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Scopurile principale ale CE-PP sunt stabilite în conformitate cu domeniul principal de activitate al acestuia: prelucrarea polimerilor.

Obiectivul strategic al centrului CE-PP este de a deveni unul dintre centrele de referinţă în Sud-Estul României în cercetarea şi dezvoltarea materialelor polimerice avansate.

Centrul CE-PP are drept scop principal desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare şi dezvoltare tehnologică în domeniul prelucrării polimerilor, pentru dezvoltarea de produse high-tech, promovarea dezvoltării durabile și asigurarea colaborării active între mediul academic şi mediul economic. De asemenea, CE-PP are ca scop formarea resursei umane si asigurarea de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea de noi produse, îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice, cercetare aplicativă, proiectare şi valorificarea soluţiilor tehnice inovatoare.