Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Centrul CE-PP oferă o gamă diversificată de servicii de consultanță, expertize și transfer tehnologic pentru mediul socio-economic, în domeniile:

 • Fabricarea de repere prin injectare.
 • Fabricarea de filamente pentru imprimarea 3D.
 • Execuţia de prototipuri prin imprimate 3D (extrudare termoplastică) (modele conceptuale, prototipuri funcţionale, piese de schimb).
 • Determinarea indicelui de curgere pentru materiale polimerice/compozite.
 • Teste de îmbătrânire termică artificială (-40°C- 170°C).
 • Determinarea diagramelor pVT şi a curbelor de viscozitate prin reologie capilară.
 • Determinarea caracteristicilor mecanice pentru materiale polimerice/compozite (tracţiune, încovoiere în 3 şi 4 puncte, folii, filme).
 • Determinarea caracteristicilor mecanice pentru materiale polimerice la scară micro şi nano.
 • Măsurarea proprietăţilor electrice.
 • Proiectare asistată de calculator NX, NASTRAN, Moldflow (matriţe pentru injectie, etc).
 • Aşchierea materialelor polimerice/compozite.