Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Centrul CE-PP are in componenta 6 laboratoare de cercetare care susțin obiectivele și direcțiile de cercetare asumate, după cum urmează:

Laborator

Direcții de cercetare

Injectarea Materialelor Termoplastice

Eco-Nano-tehnologii, materiale avansate

 • Optimizarea tehnologiilor de manufacturare a reperelor din nano-compozite polimerice în vederea înlocuirii materialelor convenţionale în industria de automobile, aerospaţială, în prorotipare si protezare.
 • Reciclarea materialelor polimerice şi a nano-compozitelor polimerice.
 • Dezvoltarea de tehnologii avansate pentru obţinerea de materiale şi nano-compozite funcţionale pentru transporturi, construcţia de maşini, etc.
Reologie Aplicată

Caracterizarea reologică a materialelor polimerice și compozite

Testare şi Caracterizare Electro-Mecanică

Caracterizarea electro-mecanica a materialelor polimerice si compozite

 • Corelarea structură - proprietăţi - metode de manufacturare/procesare.
 • Caracterizarea nano-compozitelor polimerice în vederea înlocuirii materialelor convenţionale în industria de automobile, aerospaţială, în prorotipare și protezare.
Nano-Indentare

Caracterizarea mecanica a materialelor polimerice si compozite

 • Caracterizarea mecanică, la scară micro-, nano-metrică, a materialelor polimerice.
 • Micro-, nano- manufacturare.
Modelare şi simulare numerică

Modelarea, analiza si simularea proceselor de manufacturare

 • Product Lifecycle Management (PLM) - Proiectarea asistată de calculator (CAD), fabricaţia asistată de calculator (CAM), simularea asistată de calculator (CAE), gestionarea datelor despre produs (PDM) şi fabricaţie digitală converg prin PLM.
 • Proiectare asistată în plasturgie.
 • Modelarea şi simularea numerică a proceselor de manufacturare.

3D Printing Hub

3D Printing Hub

Tehnologii de imprimare 3D, corelarea structură - proprietăţi – performanţă

 • Dezvoltarea tehnologiilor de imprimare 3D pe bază nanocompozite polimerice.
 • Corelarea structură - proprietăţi - metode de imprimare 3D.
 • Obţinerea de filamente din nanocompozite polimerice cu nanotuburi de carbon/grafene.