Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor (CE-PP)

Domenii principale de cercetare-dezvoltare-inovare

A. Eco-Nano-tehnologii, materiale avansate

 • Dezvoltarea bazei de cunoaştere prin explorarea proceselor, fenomenelor, principiilor la scară nanometrică şi utilizarea acestora pentru realizarea de produse la scară industrială.
 • Dezvoltarea instrumentelor şi metodelor pentru caracterizare la scară nanometrică a materialelor avansate şi utilizarea acestora pentru înţelegerea diferitelor fenomene.
 • Corelarea structură - proprietăţi - metode de manufacturare/procesare.
 • Caracterizarea nano-compozitelor polimerice în vederea înlocuirii materialelor convenţionale în industria de automobile, aerospaţială, în prorotipare si protezare.
 • Optimizarea tehnologiilor de manufacturare a reperelor din nanocompozite polimerice cu nanotuburi de carbon/grafene.
 • Dezvoltarea de tehnologii avansate pentru obţinerea de materiale şi nanocompozite funcţionale pentru transporturi, construcţia de maşini, etc.

B. Reologie aplicată

 • Determinarea proprietăţilor reologice ale polimerilor şi nano-compozitelor polimerice atât în domeniul vîsco-elasticităţii liniare cât şi neliniare.
 • Determinarea modelelor reologice ale polimerilor şi nano-compozitelor polimerice.

C. Studiul fenomenelor de rupere în procese mecanice şi tehnologice

 • Studiul experimental al fenomenelor de rupere în procese mecanice si tehnologice.
 • Modelarea fenomenelor de rupere in procese mecanice si tehnologice.
 • Ruperea prin oboseală a nano-compozitelor polimerice.
 • Dezvoltarea de tehnologii de modelare a fenomenelor de rupere (Dezvoltarea integralei J pentru solide liniar viscoelastice / materiale liniar viscoelastice; Dezvoltarea metodei Galerkin discontinua).

D. Tehnologii de imprimare 3D, Corelarea structură - proprietăţi – performanţă

 • Dezvoltarea tehnologiilor de imprimare 3D pe baza nanocompozite polimerice
 • Corelarea structură - proprietăţi - metode de imrpimare 3D.
 • Obţinerea de filamente din nanocompozite polimerice cu nanotuburi de carbon/ grafene.

Domenii secundare de cercetare-dezvoltare-inovare

A. Modelarea, Analiza si Simularea Proceselor de Manufacturare

 • Proiectarea asistată de calculator (CAD), fabricaţia asistată de calculator (CAM), simularea asistată de calculator (CAE), gestionarea datelor despre produs şi fabricaţie.
 • Proiectare asistată în plasturgie.
 • Modelarea şi simularea numerică a proceselor de manufacturare.