Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI) din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, este o unitate academică de cercetare organizată în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. CC-ITI ce a fost înființat în anul 2021 prin unirea Centrului de competențe interfețe – tribocoroziune și sisteme electrochimice (CC-ITES), a Centrului de nanostructuri și materiale funcţionale (CNMF) și a Centrului de calitatea materialelor și a mediului (CMM), pentru desfășurarea unei cercetări științifice performante în domeniul științei nano și microstructurate cu aplicații avansate şi domeniul protecţiei mediului.

CC-ITI dezvoltă activităţi de cercetare interdisciplinară în următoarele domenii de specializare inteligentă (SNCDI 2021-2027), după cum urmează: 

 • Eco-nanotehnologii şi materiale avansate
 • Energie, mediu şi schimbări climatice

Centrul reprezintă o platformă de formare a tinerilor specialiști (elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi şi cadre didcatice) în domeniile de specilaizare mai sus menționate.

Cercetările realizate, și în curs, sunt direcționate spre domenii prioritare cum sunt materialele avansate (nanomateriale, biomateriale, materiale compozite etc.) și protecția mediului (caracterizarea și tratarea factorilor de mediu-apă, aer, sol, dezvoltare durabilă prin valorificarea subproduselor și deșeurilor, etc).

În activitea CDI a CC-ITI sunt vizate următoarele obiecte principale:

 • Promovarea unei activități susținute de cercetare fundamentală și aplicativă aliniată la cerințele și exigențele europene, în colaborare cu colective de cercetare similare din țară și străinătate.
 • Promovarea rolului interdisciplinar în obținerea și dezvoltarea tehnologiilor inovative pentru protecţia mediului şi de realizare a materialelor nano şi microstructurate cu aplicaţii avansate.
 • Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor alături de cadre didactice și cercetători cu preocupări în domeniu.
 • Implicarea elevilor și profesorilor în activități de informare/promovare cu posibilități de a se specializa în domenii științifice și tehnologice de top;
 • Crearea și dezvoltarea unei baze de date multidisciplinară și conectarea CC-ITI la rețele naționale și internaționale de profil.
 • Organizarea de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, congrese) și editarea de buletine informative, reviste și cărți referitoare la domeniul CC-ITI;
 • Susținerea participării membrilor CC-ITI la manifestări științifice, seminarii, colocvii, târguri și expoziții legate de obiectivele CC-ITI;
 • Includerea activității CC-ITI în circuitul național și european de valori științifice prin colaborare cu alte centre de cercetare din țară și din străinătate și afilierea centrului la rețele de cercetare naționale și europene;
 • Stimularea și susținerea propunerilor de proiecte și granturi la nivel național și internațional;
 • Sensibilizarea mediului economic în vederea sprijinirii activității CC-ITI în scopul implementării tehnologiilor inovative dezvoltate în cadrul CC-ITI, la scară industrială, prin diseminarea la nivel internațional și prin transfer tehnologic către unele IMM-uri.
 • Reorientarea unor IMM-uri către activități productive în domeniul materialelor cu aplicaţie avansate.

Descarcă broșura