Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

Infrastructura centrului este prezentată pe platforma ERRTIS: https://eertis.eu/errf-2200-000k-0813

Echipamente relevante:

1.

OCA 15EC Video contact angle measurement

[Fișa tehnică]

2.

Aparat pentru calorimetrie diferențial

[Fișa tehnică]

3.

High Voltage Source for Oxide Films Formation TDK

[Fișa tehnică]

4.

Aparat pentru analize termogravimetrice TGA 5000IR

[Fișa tehnică]

5.

DC magneton sputtering

[Fișa tehnică]

6.

Echipament de Torsiune la Presiune Înaltă - HPT putere 15kW

[Fișa tehnică]

7.

Spectrofotometru UV VIS Lambda35

[Fișa tehnică]

8.

Instalație de caracterizare dielectrică filme subțiri (home made) - Picoammetru

[Fișa tehnică]

9.

Spin coater

[Fișa tehnică]

10.

Instalație de depunere PVD cu evaporare termică

[Fișa tehnică]

11.

Laborator mobil pentru analiza poluanților din apă

[Fișa tehnică]

12.

Laborator mobil pentru analiza poluanților din aer

[Fișa tehnică]

13.

Stație de monitorizare permanentă a zgomotului

[Fișa tehnică]

14.

Potențiostat PGP201

[Fișa tehnică]

15.

Spectrofotometrul DR 5000

[Fișa tehnică]

16.

Spectofotometru DR 2800

[Fișa tehnică]

17.

Spectrometru portabil

[Fișa tehnică]

18.

Spectrometru cu scintilație

[Fișa tehnică]

19.

Analizor Zgomot

[Fișa tehnică]

20.

Trusă portabilă pentru microbiologie

[Fișa tehnică]

21.

Drying oven 0-300oC Pol-EKO Model SLW 53 STD LB

[Fișa tehnică]

22.

Optic microscope Optika XDS-3MET

[Fișa tehnică]

23.

High Purity Water System aquaMAXTM-361 Basic

[Fișa tehnică]

24.

Ultrasound Bath Elmasonic S60H LB

[Fișa tehnică]