Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

Strategia generală a CC-ITI constă în promovarea dezvoltării în UDJG a unui mediu de cercetare competitiv şi interdisciplinar în domenii emergente, concomitent cu promovarea deontologiei și eticii în cercetarea științifică şi în formarea noilor generații de specialiști.

 Misiunile asumate de CC-ITI sunt:

  • Contribuirea în mod consistent la dezvoltarea cercetării ştiinţifice de excelenţă din UDJG şi afirmarea acesteia la nivel naţional şi internaţional, în domenii stiinţifice şi tehnice avansate/emergente, prin dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale pentru proiecte științifice şi studii doctorale;
  • Stimularea dezvoltării în UDJG a cercetărilor interdisciplinare prin formarea/dezvoltarea de colective mixte şi iniţierea organizării unor acţiuni interdisciplinare;
  • Invitarea unor personalităţi ştiinţifice de renume internaţional şi organizarea de evenimente ştiinţifice cu participare naţională şi internațională pentru diseminarea şi promovarea într-un cadru multi/interdisciplinar a rezultatelor ştiințifice de top şi a aplicaţiilor nanotehnologiilor şi nanomaterialelor;
  • Stimularea și susținerea propunerilor de proiecte și granturi la nivel național și internațional şi a participării membrilor CC-ITI la manifestări științifice, seminarii, colocvii, târguri și expoziții legate de obiectivele CC-ITI;
  • Dezvoltarea de noi discipline de studiu în programele de licenţă şi master în domenii de cercetare avansate/emergente concomitent cu eforturi susţinute de modernizare a infrastructurii de cercetare aferentă acestor domenii, în acord cu tendințele moderne și cerințele actuale ale societății;
  • Formarea de tineri specialiști cu competențe în domeniul nanotehnologiilor şi materialelor avansate;
  • Includerea activităților CC-ITI în circuitul național și european de valori științifice, prin colaborare cu alte centre de cercetare din țară și străinătate și afilierea centrului la rețelele de cercetare naționale și europeene avansate prin stabilirea de relaţii de cercetare cu universităţile de profil şi laboratoarele de cercetare aferente din România şi Uniunea Europeană.