Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

În infrasctructura centrului CC-ITI sunt organizate 7 laboratoare, după cum urmează:

 

 1. Laboratorul: Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (apa, aer,sol), responsabil Prof. dr. ing. Daniela Laura Buruiană

 Direcții de cercetare:

 • Gestionarea și monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol, în industrie sau în localităţi;
 • Tratarea apelor uzate și a solurilor poluate;

 

 1. Laboratorul: Obținerea și Analiza Materialelor și a Factorilor de Mediului, responsabil Sl. dr. ing. Gina Genoveva Istrate

 Direcții de cercetare:

 • Obţinerea și caracterizarea de straturi compozite și nanocompozite cu proprietăţi speciale (anticorozive, magnetice, biocompatibile, dure etc.).

 

 1. Laboratorul: Electrochimie Aplicată în Ştiința şi Ingineria Materialelor şi a Mediului, responsabil Prof. dr. chim. Lidia Benea.

 Direcții de cercetare:

 • Electrodepuneri nano şi microstructurate.
 • Procese chimice, electrochimice şi biochimice la interfață în procesele de modificare a suprafețelor.
 • Formarea controlată a filmelor nanoporoase de oxizi.
 • Chimia suprafețelor şi analize chimice, electrochimice.
 • Fenomene de suprafață şi interfaciale în procesele de protecție a mediului.
 • Cinetica şi mecanismul proceselor de electrocristalizare şi electro-co-depunere.
 • Purificarea apelor uzate prin metode electrochimice.

 

 1. Laboratorul: Electrochimie şi Coroziune, responsabil Prof. dr. chim. Lidia Benea.

 Direcții de cercetare:

 • Coroziunea materialelor şi biomaterialelor în medii specifice de utilizare.
 • Degradarea (deteriorarea) materialelor (coroziune, tribocoroziune, biocoroziune).
 • Mecanismul degradării materialelor.
 • Mecanismul şi cinetica pasivării, degradării şi repasivării suprafețelor funcționale.
 • Procese chimice, electrochimice şi biochimice la interfața mediu / material.
 • Biomateriale şi biostraturi. Modificarea suprafețelor biomaterialelor pentru absorbția proteinelor sau pentru împiedicarea formării şi creşterii biofilmelor (obținere, caracterizare).
 • Noi funcționalizări hibride (anorganic-organic) a suprafețelor biomaterialelor (metale, aliaje, polimeri) cu molecule bioactive prin tehnici electrochimice.
 • Metode electrochimice aplicate în caracterizarea comportării suprafeței materialelor şi straturilor nanocompozite: potențial, polarizare liniară, voltametrie, rezistență de polarizare, viteză de coroziune, amperometrie, coulometrie, spectroscopie de impedanță electrochimică.

 

 1. Laboratorul: Sisteme Membranare pentru Filtrare şi Nanofiltrare, Ing. Andreea Liliana Lazăr

 Direcții de cercetare:

 • Preparare membrane polimerice şi nanocompozite.
 • Caracterizarea complexă a membranelor în procesele de filtrare şi nanofiltrare.

 

 1. Laboratorul: Caracterizare Nedistructivă şi Distructivă a Materialelor, responsabil Conf. dr. ing. Alexandru Petrică.

 Direcții de cercetare:

 • Caracterizarea materialelor prin încercări la tracțiune, îndoire, reziliență şi duritate.

 

 1. Laboratorul: Nanotehnologii chimice, responsabil Prof. dr. chim. Viorica Mușat.

 Direcții de cercetare:

 • Sinteza chimică din soluție (sol-gel, coprecipitare, metoda solvo/hidrotermală, CBD, auto-asamblare, electrodepunere, creştere biomimetică) a materialelor nanostructurate (nanoparticule/QD, nanofire, nanoplachete, filme subţiri) oxidice, compozite şi hibride (multi)funcționale;
 • Obţinerea de filme subţiri semiconductoare pentru celule solare prin metoda PVD-cu evaporare termică;
 • Depunerea de filme metalice şi oxidice pe diferite substrate (sticlă, cuarţ, si, oţel, polimeri) prin metoda PVD-asistată de plasmă;
 • Obţinere de aliaje cu memoria formei;
 • Obţinerea de materiale metalice nanostructurate;
 • Măsurarea şi analiza spectrelor de transmisie şi reflexie optică a filmelor subţiri în domeniile UV-VIS-IR apropiat;
 • Înregistrarea şi interpretarea curbelor Curent-Tensiune în structuri de tip M/S/M;
 • Testarea filmelor subţiri dielectrice;
 • Măsurarea variaţei cu temperatura (în intervalul RT- 450oC) a rezistenţei electrice a filmelor subtiri;
 • Testarea răspunsului senzorilor electrici de gaze (în intervalul RT- 450oC);
 • Testarea proprietăţilor electrochimice /comportare la coroziune în diferite medii lichide.