Centrul de Cercetare Interdisciplinară în domeniul eco-nano Tehnologiei și materiale Inovative (CC-ITI)

 Direcțiile de cercetare abordate sunt:

 • Obținerea și caracterizarea de straturi compozite și nanocompozite cu proprietăți speciale (anticorozive, magnetice, biocompatibile, dure etc.).
 • Electrodepuneri nano și microstructurate.
 • Procese chimice, electrochimice și biochimice la interfață în procesele de modificare a suprafețelor.
 • Formarea controlată a filmelor nanoporoase de oxizi.
 • Chimia suprafețelor și analize chimice, electrochimice.
 • Fenomene de suprafață și interfaciale în procesele de protecție a mediului.
 • Cinetica și mecanismul proceselor de electrocristalizare și electro-codepunere.
 • Purificarea apelor uzate prin metode electrochimice.
 • Coroziunea materialelor și biomaterialelor în medii specifice de utilizare.
 • Degradarea (deteriorarea) materialelor (coroziune, tribocoroziune, biocoroziune).
 • Mecanismul degradării materialelor.
 • Mecanismul și cinetica pasivării, degradării și repasivării suprafețelor funcționale.
 • Procese chimice, electrochimice şi biochimice la interfața mediu / material.
 • Biomateriale și biostraturi. Modificarea suprafețelor biomaterialelor pentru absorbția proteinelor sau pentru împiedicarea formării și creșterii biofilmelor (obținere, caracterizare).
 • Noi funcționalizări hibride (anorganic-organic) a suprafețelor biomaterialelor (metale, aliaje, polimeri) cu molecule bioactive prin tehnici electrochimice.
 • Metode electrochimice aplicate în caracterizarea comportării suprafeței materialelor și straturilor nanocompozite: potențial, polarizare liniară, voltametrie, rezistență de polarizare, viteză de coroziune, amperometrie, coulometrie, spectroscopie de impedanță electrochimică.
 • Preparare membrane polimerice și nanocompozite.
 • Caracterizarea complexă a membranelor în procesele de filtrare și nanofiltrare.
 • Caracterizarea materialelor prin încercări la tracțiune, îndoire, reziliență și duritate.
 • Sinteza chimică din soluție (sol-gel, coprecipitare, metoda solvo/hidrotermală, CBD, auto-asamblare, electrodepunere, creștere biomimetică) a materialelor nanostructurate (nanoparticule/QD, nanofire, nanoplachete, filme subțiri) oxidice, compozite și hibride (multi)funcționale;
 • Obținerea de filme subțiri semiconductoare pentru celule solare prin metoda PVD-cu evaporare termică;
 • Depunerea de filme metalice și oxidice pe diferite substrate (sticlă, cuarț, si, oțel, polimeri) prin metoda PVD-asistată de plasmă;
 • Obținere de aliaje cu memoria formei;
 • Obținerea de materiale metalice nanostructurate;
 • Măsurarea și analiza spectrelor de transmisie şi reflexie optică a filmelor subțiri în domeniile UV-VIS-IR apropiat;
 • Înregistrarea şi interpretarea curbelor Curent-Tensiune în structuri de tip M/S/M;
 • Testarea filmelor subțiri dielectrice;
 • Măsurarea variație cu temperatura (în intervalul RT- 450oC) a rezistenței electrice a filmelor subțiri;
 • Testarea răspunsului senzorilor electrici de gaze (în intervalul RT- 450oC);
 • Testarea proprietăților electrochimice /comportare la coroziune în diferite medii lichide.