Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Centrul de cercetări avansate în domeniul sudării (SUDAV) a fost înființat în anul 2006 (Certificat CNCSIS 7/12.09.20016) și își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricației.

Centrul SUDAV, prin expertiza și vizibilitatea membrilor săi, este integrat în reţele de instituţii şi organisme specializate, recunoscute şi active la nivel național și internaţional, care asigură poli de excelenţă, competență ştiinţifică şi tehnică de referinţă, în domeniile ştiinţei şi tehnologiilor avansate.

Obiectivele și activitățile CDI ale centrului de cercetare SUDAV sunt în concordanță cu domeniul de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020: Eco-Nano-Tehnologii și Materiale Avansate.

Descarcă broșura