Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Infrastructura centrului SUDAV este organizată în șase laboratoare, după cum urmează:

  1. Dezvoltarea Procese şi Tehnologii de Sudare prin Topire (LDPTST);
  2. Dezvoltarea Procese şi Tehnologii de Sudare prin Presiune (LDPTSP);
  3. Controlul Nedistructiv (LCNDT);
  4. Sisteme de Monitorizare şi Vizualizare a Proceselor de Sudare (LSMVPS);
  5. Sisteme Automatizate şi Robotizate pentru Sudare (LSARS);
  6. Modelarea și Simularea Proceselor de Sudare (LMSPS).