Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Strategia Centrului de cercetare SUDAV vizează promovarea cercetărilor fundamentale și aplicative performante, prin stimularea colaborării, a schimbului de idei și de experiență, cu unități similare din țără și străinătate, cu unități economice și industriale, pe baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe naționale și/sau internaționale.

Misiunea Centrului de cercetare SUDAV, conceput ca un pol de excelenţă în domeniul dezvoltării tehnologiilor de sudare prin topire și prin presiune, este aceea de a realiza cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, precum şi executarea de activităţi conexe cercetării-dezvoltării-inovării, furnizarea de consultanţă și diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin publicaţii, ori evenimente ştiinţifice, precum și realizarea unor activităţi de dezvoltare tehnologică în domeniul ingineriei industriale și management.