Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

 • Cercetări fundamentale şi aplicative ale proceselor şi tehnologiilor de sudare, prin topire şi presiune a materialelor similare/disimilare;
 • Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul sudării în medii de gaze protectoare, (MIG-MAG) cu sârme pline şi tubulare, obişnuite şi ecologice;
 • Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul sudării sub strat de flux (SF) multi-arc & multi-sârmă, utilizând sârme pline şi/sau sârmă auxiliară rece;
 • Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul sudării subacvatice;
 • Cercetări fundamentale şi aplicative privind încărcarea prin sudare MIG-MAG şi sub strat de flux;
 • Investigarea arcului electric, prin filmare directă şi măsurare sincronă a parametrilor electrici ai regimului de sudare, a transferului masic şi a băii de metal topit, în corelaţie cu parametrilor electrici şi geometria cordonului;
 • Modelarea şi simularea proceselor de sudare prin topire, în îmbinările sudate din materialele similare/disimilare;
 • Modelarea şi simularea proceselor de sudare prin presiune, în îmbinările sudate din materiale similare/disimilare;
 • Cercetări fundamentale şi aplicative privind conceperea şi dezvoltarea unor sisteme de sudare complexe;
 • Optimizarea proceselor şi tehnologiilor de sudare prin topire şi presiune, a materialelor similare/disimilare;
 • Dezvoltarea unor sisteme dotate cu vedere artificială, destinate monitorizării sudării robotizate;
 • Comportarea mecanic-metalurgică a materialelor similare/disimilare, supuse proceselor de sudare prin topire şi prin presiune.