Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Sudării (SUDAV)

Responsabil: Prof.dr.ing. Elena SCUTELNICU [CV]

Responsabil științific: Șl.dr.ing. Carmen Cătălina RUSU

În centrul SUDAV activează un număr de 8 membri titulari (1 profesor, 1 conferențiar, 5 șefi de lucrări și 1 asistent).