Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (CCTOI)

Departamentul de Teologie a fost înființat prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu nr.8611/1991, și a funcționat pentru început ca secție de ”Teologie-Litere” în cadrul Facultății de Litere a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. În anul 2006 secția de Teologie s-a transformat în Departament și, începând cu 1 octombrie 2007, a intrat în componența Facultății de Istorie și Filosofie. În același an, întrucât specializările ”Teologie-Litere” au intrat în restrângere din anul 2006, a apărut un nou program de studiu, ”Teologie Didactică”. Începând cu anul universitar 2008-2009 a început să funcționeze primul program de master din cadrul Departamentului, ”Istorie și Spiritualitate Bizantină”. Anul universitar 2009-2010 a consemnat înființarea programului de licență ”Teologie Ortodoxă Asistență Socială”, iar pentru aprofundarea studiilor în acest domeniu în anul 2015 a apărut programul de master ”Spiritualitate Ortodoxă și Asistență Socială”. Ultimul program de licență intrat în grila de specializări a Departamentului este cel de ”Artă Sacră”, apărut în anul universitar 2017-2018.

Departamentul funcționează cu un număr de 10 (zece) membri titulari, pentru disciplinele teologice, acestora adăugându-se alte cadre didactice din cadrul Universității ”Dunărea de Jos”, pentru discipinele neteologice ce sunt predate la specializările ”Teologie Ortodoxă Asistență Socială” și ”Artă Sacră”.

Activitatea de cercetare științifică a membrilor Departamentului de Teologie s-a fructificat, începând din anul 2002, prin editarea revistei Teologie și educație la Dunărea de Jos, parte a Analelor Universității, revistă care, începând din anul 2018, este înscrisă în baza internațională de date CEEOL. Cercetarea științifică s-a desfășurat, începând din anul 2010 și până în anul 2018, în cadrul Centrului de Studii Interdisciplinare ”Sfântul Ioan Damaschinul”, centru care nu a beneficiat însă de acreditare instituțională din partea Universității și care, din motive obiective, nu poate fi acreditat. Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară(C.C.T.O.I), acreditat prin H.S. 78/2019 va continua tradiția cercetărilor în domeniul Teologiei, în special, și al științelor umaniste, în general, desfășurate până în acest moment în cadrul Centrului de Studii Interdisciplinare ”Sfântul Ioan Damaschinul”, propunând, în plus, o mai aplicată deschidere în abordarea interdisciplinară a unor teme ce vizează deopotrivă Teologia, Filosofia, Bioetica, Dreptul, Sociologia, Arta, și chiar unele științe exacte, în conformitate atât cu noile programe de studii ale Departamentului, cât și cu realitățile și provocările societății contemporane. 

Descarcă broșura