Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (CCTOI)

Denumire ofertă Consultanță în alcătuirea chestionarelor privind religiozitatea și comportamentul religios
Descriere Vor fi vizate acele chestionare care se referă la religiozitatea și comportamentul religios și care se vor aplica persoanelor care aparțin comunităților religioase, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu respectarea normelor și principiilor specifice teologiei sociale, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Responsabil Pr. Lector Ovidiu Soare
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Departamentul de Teologie
Secția Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos
Date de contact str. Domnească nr. 111, Galaţi, AS 006
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Denumire ofertă Traducere din limbile latină și greacă a textelor sacre / a izvoarelor istorice
Descriere Traducerile din Limbile clasice a surselor istorice care nu au fost încă traduse în limba română constituie o muncă filologică prin care se îmbogățește fondul de cercetare de care sunt interesați specialiștii.
La nivel de cunoaștere elementară, inițierea în Limbile clasice are ca scop și familiarizarea cu vocabularul teologic preluat în cărțile didactice, teologice și în cele de cult, din limbile greacă și latină.
Tarif estimativ Gratuit
Responsabil Lect.dr. Gina Luminița Scarlat
Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie
Departamentul de Teologie
Secția Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est European
Date de contact Str. Domnească, nr.111, sala 006
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Denumire ofertă Stabilirea și/sau verificarea programului iconografic al unei biserici conform erminiei picturii bizantine.
Descriere Construirea de noi lăcașuri de cult presupune împodobirea lor cu veșmântul iconografic, potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe. Întrucât preoții ce demarează procedurile pentru deschiderea unui șantier de pictură, și uneori nici chiar pictorii angajați pentru a executa picture bisericească, nu cunosc foarte bine nici erminia picturii bizantine și nici canonul iconografic orthodox, este necesară consultarea pe această temă cu cei ce au studiat mai îndeaproape icoana ortodoxă din punct de vedere iconografic și iconologic.
Oferta vine în întâmpinarea celor aflați în această situație, dar și a celor interesați pur și simplu de canonul iconografic ortodox, care doresc să cunoască specificul icoanei ortodoxe autentice, pentru a o putea identifica și a o recunoaște în varietatea de icoane necanonice.
Responsabil Pr. conf.dr.Cristian Gagu
Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie
Departamentul de Teologie
Secția Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est European
Date de contact Str. Domnească, nr.111, sala 006
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0728031063
 
Denumire ofertă Inițiere în Muzică psaltică
Descriere Unul dintre elementele cultului liturgic ortodox, care fascinează, este muzica bizantină. În ultimii 20 de ani, datorită reînfiinţării multor Şcoli de cântăreţi bisericeşti, Seminarii Teologice, Facultăţi de Teologie, Academii sau secţii de muzică bisericească în cadrul Conservatorului, melosul bizantin şi-a reluat locul său de cinste, fiind prezent, la un nivel mulţumitor de calitate, la stranele bisericilor, şi la un înalt nivel artistic pe scenele unor instituţii de cultură, în spectacole, concerte etc.
Pentru cei doritori a se iniţia în tainele acestei arte, se oferă posibilitatea unui curs practic, pornind de la elementele de „basic” şi continuând până la un nivel peste mediu.
Pentru performeri se va elabora un curs special.
Metoda folosită:
a) verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic (proba are caracter eliminatoriu, în cazul neîndeplinirii unor criterii minime, la care trebuie să răspundă cursantul);
b) etapa I - însuşirea unor elemente de teorie: semiografia psaltică, glasuri, tacturi (minim 8 ore);
c) etapa II - exerciţii de iniţiere, care însoţesc şi completează teoria din etapa iniţială (16 ore);
d) etapa III - paralaghie şi cântare (32 ore).
În paralel se oferă şi audiţii, care să exemplifice modalitatea de execuţie a semnelor vocalice sau consonantice, cu combinaţiile lor.
Responsabil Pr. lect. dr. Lucian Petroaia
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
Departamentul Teologie
Secția Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos
Date de contact str. Domnească nr. 111, Galaţi, AS 006
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Denumire ofertă Inițiere în cântarea corală / cor.
Descriere La marile sărbători creștine de peste an, fie că este vorba de Nașterea Domnului, atunci când se cântă colinde, fie că este vorba de Înviere, atât în biserici, cât și în spațiul public, cântările bisericești executate de coruri bărbătești ori mixte pun în lumină bucuria sărbătorii și mărturisirea dreptei credințe ortodoxe.
Această oferta își propune să vină în întâmpinarea celor care doresc să facă parte dintr-un astfel de cor sau a celor care vor să înființeze un cor pe lângă o biserică și care au nevoie să deprindă tainele cântărilor bisericești executate pe voci, în armonie.
Responsabil Pr. lect.dr. Costel Toma
Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie
Departamentul de Teologie
Secția Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est European
Date de contact Str. Domnească, nr.111, sala 006
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.