Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (CCTOI)

Centrul de cercetare are în structura sa două secții de cercetare, necesare realizării obiectului său de activitate, în componența cărora intră membrii titulari ai Departamentului de Teologie și invitați/asociați, ale căror relaţii interne şi în cadrul Universităţii sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Cele două secții ale centrului sunt :

  • „Teologie și Spiritualitate Ortodoxă în spațiul Est-european” (T.S.O.E.E.)
  • „Istorie, Cultură și Spiritualitate Ortodoxă la Dunărea de Jos” (I.C.S.O.D.J)