Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (CCTOI)

Direcțiile principale de cercetare promovate de C.C.T.O.I. sunt următoarele:

 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române;
 • Istorie bisericească la Dunărea de Jos;
 • Cultură creștină românească;
 • Cultură creștină la Dunărea de Jos;
 • Liturgică;
 • Spiritualitate filocalică în spațiul românesc;
 • Istoria Bisericii Universale;
 • Istoria și Spiritualitatea Bizanțului;
 • Artă Sacră;
 • Patristică;
 • Bioetică;
 • Teologie Socială;
 • Cultura creștină în spațiul răsăritean.

Direcțiile secundare avute în vedere de C.C.T.O.I. sunt următoarele:

 • viața bisericească în protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos de la înființarea acestora și până în prezent;
 • personalități ale vieții bisericești din Arhiepiscopia Dunării de Jos – ierarhi, preoți, cântăreți;
 • patrimoniul bisericesc din Arhiepiscopia Dunării de Jos și conservarea acestuia;
 • ierarhii Dunării de jos – activitatea administativ-gospodărească, teologică, culturală, social-filantropică, misionară;
 • învățământ și educație în Imperiul Bizantin;
 • cultura bizantină și influențele acesteia în Apusul creștin;
 • cultura bizantină și influențele acesteia în Răsăritul Ortodox;
 • icoana bizantină, între canonul ortodoxiei și influențele Renașterii;
 • cult și cultură în spațiul sud-est european și în România;
 • monahismul studit;
 • Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului;
 • apostolatul creștin și social – misiunea slujitoare socială a Bisericii;
 • cunoașterea conexiunilor dintre Teologia sociala, Sociologie și Asistența socială;
 • familia creștină în societatea românească contemporană;
 • boala trupească și cea sufletească între perspectiva creștină și etica seculară;
 • sfârșitul vieții între morala creștină și etica seculară;
 • istoria și geografia creștinismului din Asia Mică;
 • biografii ale litugiștilor români;
 • pastorația persoanelor cu nevoi speciale;