Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară ”Sf.Trei Ierarhi” (CCTOI)

Strategia urmărită în vederea împlinirii obiectivelor Centrului este orientată către desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, integrată în schimbul de valori naţional şi internaţional. Strategia este corelată cu misiunea învăţământului superior din România, cu misiunea Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi şi cu misiunea Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.

Misiunea Centrului de Cercetare înfiinţat în cadrul Departamentului de Teologie a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie se circumscrie celei a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, care „îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susţinerea şi transmiterea ştiinţei şi culturii, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului local şi naţional de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică. Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, ştiinţifice şi sociale atât în zona în care activează, cât şi în întreaga ţară. Fiind cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud-estul României (aproximativ 18.000 studenţi, 15 facultăţi), Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale, sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi. În acest sens,Universitatea colaborează strâns cu mediul socio-economic, oferindu-i specialiştii de care are nevoie, consultanţă, soluţii tehnice la problemele curente”.

Misiunea Centrului pune accentul pe colaborarea la nivel didactic şi de cercetare ştiinţifică cu domeniile Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, cu facultăţile socio-umaniste din universitate, precum şi cu facultăţile de teologie din ţară şi alte instituţii ce desfăşoară activităţi complementare, pentru a analiza, dezbate şi aprofunda diverse teme şi probleme (cum ar fi: întrebări referitoare la existenţa lui Dumnezeu, originea şi destinul omului, sensul vieţii şi multiplele probleme legate de existenţa umană în general, modele şi idealuri în societatea actuală), în care teologia ortodoxă şi gândirea creştină, în general, sunt chemate să lucreze în comun cu ştiinţele laice. Toate acestea şi multe altele solicită în fapt o analiză şi un răspuns competent inspirat din raţiunea umană şi din revelaţia divină în acelaşi timp. În vederea realizării misiunii de cercetare a fost creat, în cadrul Departamentului un centru de cercetare, în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În acelaşi timp, rezultatele cercetării sunt puse în valoare prin intermediul anuarului Teologie şi Educaţie la Dunărea de Jos, parte a Analelor Universității „Dunărea de Jos” din Galați.