Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Mașini (ITCM)

Centrul ITCM funcționază din anul 2004, în cadrul Facultății de Inginerie, Departamentul de Ingineria Fabricației. Activitățile de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) din cadrul centrului ITCM se încadrează  în domeniului Științe Inginerești/Ramura de științe – Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, în corespondență cu domeniile prioritare de specializare inteligentă pentru ciclul 2014-2020, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și Tehnologia informaţiei și a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.

În acest context, activitățile CDI în care este implicat centrul ITCM au în vedere :

  • identificarea şi rezolvarea unor probleme reale din industria românească, în scopul evoluţiei şi alinierii la normele UE în domeniul prelucrărilor mecanice;
  • asigurarea de expertiză în domeniul construcţiilor de maşini, al sistemelor de producţie şi al asigurării calităţii in domeniile industriale de competență;
  • crearea şi implementarea de tehnologii şi produse noi, utile unei societăţi dezvoltate;
  • dezvoltarea de parteneriate cu centrele de cercetare de excelenţă din Europa, SUA şi Japonia.

Descarcă broșura